Loops 💚 skolutveckling

 

Nyckeln till effektiv skolutveckling stavas kompetensutveckling. Genom kraften i digitalisering kan ni skapa engagerande lärande som låter alla medarbetare nå sin fulla potential. Loops Education hjälper idag skolor i över 80 kommuner med digitala utbildnings- och förändringsprocesser på olika nivåer. Vi kan hjälpa dig också!

Just nu bjuder vi på väldigt mycket

Köp Loops för kompetensutveckling i er kommun (400kr/personalkonto och år) så låser vi upp Loops hela bibliotek av digitalt undervisningsmaterial helt kostnadsfritt för ALLA elever i hela kommunen. Vanligtvis kostar detta 200kr/elev och år.

Loops ger er:

Detta får ni i Loops

Loops är ett välbeprövat, digitalt ramverk för lärande grundat i forskning och lång erfarenhet av pedagogisk processledning. Vi har idag fleråriga övergripande avtal med ett 15-tal kommuner och företag som Eton, Nordea och CEVT för att effektivisera och utveckla sina utbildningsprocesser.