Så arbetar svenska företag med kompetensutveckling

 

Loops-HR-rapport-2019

 

Ta del av rapporten baserad på svar från 153 personer med ansvar för medarbetar- och kompetensutveckling i svenska organisationer av olika storlekar. Fyll i formuläret för att få insikt i HR-processer hos företag i hela landet.

Du får insikt i:

Loops check

Hur organisationer prioriterar och planerar att prioritera lärande och kompetensutveckling.

Loops check

Vilka färdigheter och utbildningsområden som prioriteras.

Loops checkNutida och framtida strategier och utmaningar kopplade till lärande och utveckling.

Loops check

Graden av digitalitet hos svenska organisationer.

Loops checkHur andra företag budgeterar och organiserar lärande i dagsläget.

Om Loops Education och studien

Studien som rapporten grundas på fokuserade på områden kring Learning & Development. Syftet var att få fram information om hur ansvarsfrågan ser ut, strategiska approacher till lärande, hur lärande organiseras och vilka taktiker som används, framtida utmaningar och om man kommer att prioritera lärande framåt. 153 personer deltog i studien som genomfördes våren 2019.
 
Loops Education vill göra världen lite bättre genom lättillgängligt, digitalt lärande grundat på pedagogisk forskning och välbeprövad metodik. Mjukvaran Loops är ett användarvänligt digitalt lärandeverktyg som sammanför teknik och pedagogik. Loops lyfter mänskliga lärandeprocesser som triggar kunskapsutveckling, idéutbyte, innovation och kommunikation i organisationer av alla storlekar.
 
Idag hjälper vi kommuner och företag som Nordea, CEVT och Eton med allt från att formulera en övergripande strategi för lärande till att skapa engagerande digital undervisning, specialistutbildningar, onboardingprocesser, introducera förändring, uppmuntra innovation och mycket mer.