Att designa för digitalt lärande

Loops-WP

Om författaren:

Anna Åkerfeldt är Doktor i pedagogik vid Stockholms Universitet som forskar om digitala lärandemiljöer och igenkännandekulturer.

Kompetensutveckling är mer än att organisera föreläsningar och planera kurser. Det handlar om att skapa förutsättningar för lärande i arbetet, att hitta nya sätt för anställda att utveckla färdigheter och inspireras att tänka innovativt, varje dag.

Att kunna designa en digital lärandeupplevelse är en av de stora framtidsutmaningarna för företag, och livsviktigt för att framtidssäkra sin konkurrenskraft.

Du får insikt i:

Detta white paper ger dig